Palestra

Siłownia-Fitness

O nas

Siłownia&Fitness Palestra powstała z myślą o stworzeniu przyjaznego, jak i profesjonalnego miejsca, które pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu, jednocześnie dbając o Państwa sylwetkę.

Oferujemy nowoczesny sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, który pomoże Państwu osiągnąć wyznaczone cele.

Do Państwa dyspozycji mamy również salę fitness, salę treningu personalnego, salon masażu i rehabilitacji, solarium oraz specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Wszystko to tworzy miejsce, do którego zawsze będą Państwo z przyjemnością powracali.

Galeria

Aktualności

2021-4-9

Drodzy Klubowicze!

Patrząc na obecną sytuację i masowe kontrole w całej Polsce zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz klub i zawiesić zajęcia sportowe dla kadry. Chcemy uniknąć spisywania osób ćwiczących przez policję, wezwań na komendę w celu wyjaśnień i innych nieprzyjemnych sytuacji. Walczyliśmy by tego nie robić, lecz nie chcemy narażać ani Was ani siebie na walkę z wiatrakami.. Do 18 kwietnia pozostaniemy zamknięci. Do tego czasu wszystkie karnety zostaną zawieszone oczywiście automatycznie. Nie stracicie ani dnia.

Działamy przestrzegając każdorazowo wszystkich nakazów i zakazów wydawanych w kolejnych rozporządzeniach. Stosowaliśmy się do obecnych wymogów. Komercyjna działalność zawieszona jest od bardzo dawna. Jednak w obecnych czasach stosowanie się do obostrzeń niestety nie wystarcza..

Mamy nadzieję, że zrozumiecie nas i tą trudną decyzję.
Mamy nadzieję, że 19 kwietnia zobaczymy się już na treningu, bo mamy mało czasu by przygotować Was do majowych debiutów!

Trzymajcie mocno kciuki.

Do szybkiego zobaczenia

2021-4-5

Drodzy zawodnicy!
Wznawiamy treningi po przerwie świątecznej. Zapraszamy do zapisów na jutrzejsze bloki zajęć sportowych dla:

"sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej".

W naszym obiekcie zawodnicy mogą przygotowywać się do startu w zawodach organizowanych przez międzynarodowe federacje IBFF& WPF oraz XPC. Już w maju organizowane są między innymi Mistrzostwa Polski Debiuty w Kulturystyce i Fitness.

Strefa siłowa:
16.00-17.30 zajęcia sportowe dla zawodników - Aktywacja mięśniowa
Mobilizacja i aktywacja mięśniowa
Doskonalenie techniki określonych grup mięśniowych z trenerem

17.45-19.15 zajęcia sportowe dla zawodników - Aktywacja mięśniowa
Mobilizacja i aktywacja mięśniowa
Doskonalenie techniki określonych grup mięśniowych z trenerem

19.30-21.00 zajęcia sportowe dla zawodników - Aktywacja mięśniowa
Mobilizacja i aktywacja mięśniowa
Doskonalenie techniki określonych grup mięśniowych z trenerem

Sala A:

18.00-18.50 poprawa kondycji z elementami wzmacniania z instruktorką Roksaną.

Zapisów dokonujemy maksymalnie do 2h przed zajęciami poprzez wiadomości prywatną na fanpage, mailowo lub smsowo.
Prosimy o podawanie: imię i nazwisko i godzina zajęć. Ułatwi nam to proces zapisów.

Na zajęciach obowiązują limity osób!

Pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
-dezynfekcja rąk przed wejściem do Klubu
-noszenie maseczki przy przemieszczaniu się po klubie (zdjąć można jedynie podczas ćwiczenia) ⚠️
-dezynfekcja używanego sprzętu po zakończeniu ćwiczenia
-korzystanie z ręcznika podczas treningu na maszynach itd⚠️
-zajmowanie co drugiej maszyny
-zachowanie dystansu minimum 1,5m między innymi użytkownikami.

Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie obowiązujących zasad!

W przypadku pytań prosimy o wiadomość.

Pozdrawiamy,
Zespół PALESTRA

2021-4-4

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNIA& FITNESS PALESTRA
w trakcie trwania pandemii SARS-CoV-2 w Polsce

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Siłownia& Fitness PALESTRA Marcin Kopeć, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania
się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Siłownia& Fitness PALESTRA Marcin Kopeć niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Siłownia& Fitness PALESTRA Marcin Kopeć zobowiązane
są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których
to treść została udostępniona na stronie www.palestragym.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
4. Maksymalna ilość osób przebywających obecnie w Siłownia& Fitness PALESTRA wynosi 36– 1 osoba na 20m2 powierzchni całkowitej obiektu. Do limitu nie są wliczani pracownicy.
5. W Siłownia& Fitness PALESTRA mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych.
Nie mogą natomiadt korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją domową, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do obiektu.
6. Podczas przebywania i przemieszczania się po obiekcie należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Maskę można zdjąć jedynie po zajęciu miejsca treningowego i wykonywaniu ćwiczeń.
7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy osobami ćwiczącymi. Zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania. Zalecamy z korzystania z co drugiej maszyny/sprzętu by zachować wymaganą odległość.
8. Zaleca się unikania bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi osobami, np. nie podajemy sobie dłoni na przywitanie.
9. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
- dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i po wyjściu z toalety,
- posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń oraz własnej maty,
- dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.
10. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w niniejszym regulaminie  mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
11. Ustala się przerwę techniczną w godz. 10.30 – 16.00 w celu dezynfekcji
i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
12. W obiekcie nie mogą przebywać osoby towarzyszące ćwiczącym. Współzawodnictwo i zajęcia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
13. Zaleca się ograniczenie korzystania i skrócenie do minimum przebywania w szatni oraz pozostałych miejscach w obiekcie. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Będzie można także korzystać tylko z jednego prysznica w każdej z szatni.
14. Korzystanie z obiektu Siłownia& Fitness PALESTRA jest możliwe tylko i wyłącznie zgodnie z paragrafem 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi, który brzmi: "Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”.
15. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.